Partners

Vandebouwplaats is een initiatief van VolkerWessels en Level 5. Het komt voort uit de wens om zelf het voortouw te willen nemen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijke impact. Van restmaterialen van bouwplaatsen worden door de talenten van de TalentHub herkenbare producten gemaakt. De inkomsten komen ten goede van de TalentHub. Foto vlnr: Wethouder Gemeente Amsterdam Rutger Groot Wassink, Bestuursvoorzitter VolkerWessels Jan de Ruiter, Level 5 Marco Hendriks

Volker Wessels Talent Hub_300921_13klein.jpeg
Volker Wessels Talent Hub_300921_12.jpeg

Level 5

Level 5 koppelt innovatieve ideeën en circulaire concepten aan mensen en organisaties die zich willen ontwikkelen. Dit leidt tot duurzame arbeidsplaatsen (in de bouw en in andere branches) en nieuwe producten, diensten en organisaties. Wij geloven dat elk mens van waarde is en dat het belangrijk is om de ontdekking en ontwikkeling van deze waarde aan economisch perspectief te verbinden. Zo ontstaat wederkerige en daarmee duurzame waarde voor mens en maatschappij.

 

Volker Wessels Talent Hub_300921_10.jpeg

VolkerWessels

VolkerWessels is een toonaangevende, internationale bouwonderneming die bouwt aan wonen, werken en mobiliteit. We spelen een sleutelrol in de samenleving met projecten en diensten die duurzaam bijdragen aan de leefomgeving. 

Door onze betrokkenheid bij de TalentHub kunnen we twee belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen realiseren: Het restmateriaal van onze bouwplaatsen krijgt een tweede leven door recycling of zelfs upcycling en we betrekken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces.

  

Bouwen aan Levenskwaliteit | TalentHub Amsterdam
Bekijk video
Volker Wessels Talent Hub_300921_03.jpeg

Gemeente Amsterdam 
Bureau social return:

Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Daarom vraagt Amsterdam aan haar opdrachtnemers om iets sociaals terug te doen voor deze stad. Dit noemen we social return. We willen meer kansen creëren voor kwetsbare inwoners. Naast het bieden van werk aan Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan dit ook door bij te dragen aan andere sociale opgaven in de stad. Denk bijvoorbeeld aan armoedebestrijding, gezondheidsbevordering of onderwijs. 

Ontdek hoe uw bedrijf een sociale bijdrage kan leveren aan Amsterdam